Landets bästa hjärtinfarktvård i Västervik

Pressmeddelande 2014-09-09

Västerviks sjukhus hamnar i topp i en rapport om kvaliteten i landets hjärtinfarktvård.

Kvalitetsregistret Swedeheart presenterar årligen en rapport om kvaliteten vid 69 sjukhus i landet som vårdar patienter med akut hjärtinfarkt. Elva olika variabler bedöms; det handlar om följsamhet till de riktlinjer som finns, att man registrerar data och hur man tillsammans med patienterna lyckats med att minska riskerna för nya hjärtinfarkter.

I rapporten för 2013 hamnar Västerviks sjukhus i topp med 8,5 av 11 möjliga kvalitetspoäng. Det är en markant förbättring från föregående år då man nådde upp till 5 poäng.

- Det är verkligen jätteroligt att Västervik har lyckats så bra. Det är bra kvitto på att vi prioriterar rätt åtgärder och att all personal som är inblandad i patientomhändertagandet strävar åt samma håll, säger överläkare Anna Stenström på medicinkliniken vid Västerviks sjukhus och ansvarig för hjärtintensiven.

Också Länssjukhuset i Kalmar och Oskarshamns sjukhus har förbättrat sina resultat. Från 5 till 6 i Oskarshamn och från 4,5 till 5 i Kalmar.

- Vårt mål i länet är att nå upp 9 poäng i detta index. Den förbättring vi gjort under 2013 visar att detta är fullt möjligt. Kanske inte för 2014 men framöver, säger Karl Landergren, som är processledare när det gäller hjärtsjukvården inom landstinget.

Han pekar bland annat på ett bra samarbete mellan sjukhusen och mellan sjukhusen och hälsocentralerna som framgångsfaktorer samt ett genuint engagemang i kvalitetsfrågor från alla i vårdkedjan

Mer information

Karl Landergren, överläkare, processledare hjärtsjukvård
070-652 73 83

Anna Stenström, överläkare, ansvarig hjärtintensiven, Västerviks sjukhus
0490-873 88