Landstinget arbetar för rökfritt Sverige 2025

Pressmeddelande 2015-05-27

Landstinget i Kalmar län blir nu det andra landstinget i Sverige som ansluter till Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

- Det är en viktig symbol för att kunna nå målet om ett rökfritt Kalmar län och bidra till ett rökfritt Sverige, säger landstingets utvecklingsdirektör Krister Björkegren som har samordningsansvar för landstingets folkhälsoarbete.

Målet för opinionsbildningsprojektet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 är att fasa ut rökningen. År 2025 ska det finnas färre än fem procent rökare bland Sveriges befolkning, idag är andelen rökare drygt tio procent.

- Tobacco Endgame handlar om att vi gemensamt behöver sätta ett datum för när rökning ska sluta få ta människors hälsa. Både internationellt, i Sverige och för vår del i Kalmar län, säger distriktsläkaren Henrik Nelson, som arbetar med levnadsvanor i behandlingen av sjukdom.

Landstinget i Kalmar län bedriver redan i dag tobaksförebyggande arbete på flera olika sätt. Inför en operation är ambitionen att alla patienter ska vara rökfria, på hälsocentralerna finns tobaksavvänjare som stöd för de som vill ha hjälp med att sluta röka.

- Att säkra en tobaksfri uppväxt för barn och att få ungdomar att avstå från tobak är av högsta prioritet. Vi kommer dessutom att fortsätta arbeta med konkreta åtgärder för att minska andelen rökare i länet. Det handlar till exempel om att utbilda fler diplomerade tobaksavvänjare och att mer aktivt erbjuda tobaksavvänjning i hälso- och sjukvårdsverksamheterna., säger utvecklingsdirektör Krister Björkegren.

Samverkan sker med kommuner, föreningslivet och andra aktörer på regional nivå, bland annat när det gäller Tobaksfri Duo, som syftar till att skolelever ska vara tobaksfria. Fram till i höst pågår även en hälsoturné i länets kommuner, där landstingets livsstilsmottagningar inom primärvården inspirerar och ger stöd till länets invånare att komma igång att röra på sig och vara tobaksfria.

Fakta

Varje år dör drygt 12 000 människor i sjukdomar relaterade till rökning.
De samhällsekonomiska kostnaderna för sjukvård, sjukfrånvaro och produktionsbortfall och sjukdomar på grund av rökning beräknas i Sverige årligen till 30 miljarder kronor.

Mer information

Krister Björkegren, utvecklingsdirektör
070-388 60 52

Henrik Nelson, distriktsläkare, Kvarnholmens hälsocentral
0480-819 61