Landstinget blir kontantfritt från årsskiftet

Pressmeddelande 2012-12-27

Efter den första januari kommer alla vårdbesök vid landstingets mottagningar och inom Folktandvården att kunna betalas med faktura eller betalkort.

De som besöker landstingets mottagningar efter årsskiftet kommer att kunna betala med betalkort liksom tidigare. Alternativet är faktura för att betala sjukvårdsbesöket i efterhand. Som en förberedelse togs ett landstingsbeslut i november om att faktureringsavgiften försvinner. Omställningen innebär alltså ingen kostnadsökning för patienter och besökare.

- Det finns alltid risker med kontanthantering. Det här blir tryggare för både patienter och personal, säger Göran Andersson, ekonom och en av dem som arbetat med att landstinget ska bli kontantfritt.

Andra landsting har redan gått ifrån kontanter. Överlag är trenden både inom handel och andra verksamheter att minimera kontanthantering.

- Det är flera riskmoment som tacksamt nog försvinner, allt från administration till transporter och förvaring. Förutom säkerheten finns det också en miljöaspekt i det hela, avslutar Göran Andersson.

Mer information

Göran Andersson, ekonom och finansstrateg

0480-843 36, 072-210 92 56

Inger Gustafsson, redovisningschef

0480- 847 06, 070-350 84 03