Landstinget föreslås ta över kulturansvar

Pressmeddelande 2015-09-01

Ansvaret för den regionala kulturverksamheten bör föras över från regionförbundet till landstinget 1 januari 2016.

Det beskedet ger landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S) och regionförbundets styrelseordförande Ulf Nilssons (S) efter att den utredning som beställdes i landstingsplanen 2015-2017 presenterats på tisdagen.

- Kulturen har en viktig roll i länets utveckling. Den här förändringen ger ännu bättre förutsättningar i den långsiktiga planeringen, säger Anders Henriksson.

- Ett samlat grepp med en enda huvudman för kulturfrågorna skapar tydlighet för länets kulturinstitutioner om var ansvaret för framtida utveckling och finansiering ligger, säger Ulf Nilsson.

Utredningen som presenterades samtidigt för landstingsstyrelsens arbetsutskott och regionstyrelsens arbetsutskott har gjorts av den särskilde utredaren Kent Johansson. Slutsatsen är att om landstinget avser att fullfölja sin avsikt att ta över kulturansvaret, krävs ett antal beslut.

  • Landstinget måste besluta om att ta över ansvaret för den regionala kulturverksamheten, fördela regionala kulturanslag, fördela anslag till regionala organisationer för studieförbund, ungdomsorganisationer och idrott och ändra sina reglementen i enlighet med detta.
  • Länets tolv kommuner och landstinget måste som medlemmar i Regionförbundet i Kalmar län ställa sig bakom förändringen, genom ändring av regionförbundet förbundsordning.
  • Landstingsfullmäktige måste inrätta en särskild politisk organisation med ansvar för kulturverksamheten.
  • Landstinget och regionförbundet måste komma överens om vilka medel som övergår från regionförbundet.

Förändringen innebär att Landstinget tar över ansvaret för kultursamverkansmodellen i Kalmar län, vilket ska anmälas för godkännande av Statens Kulturråd.

Mer information

Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande
070-517 60 30

Ulf Nilsson, regionstyrelsens ordförande
070-530 25 09