Landstinget polisanmäler dataintrång

Pressmeddelande 2015-06-30

Landstinget i Kalmar län har polisanmält ett dataintrång i ett av landstingets patientjournalsystem.

Utredning har visat att en medarbetare hos en privat vårdgivare gått in i en patientjournal utan att ha en vårdrelation med patienten. Händelsen är av den karaktären att landstinget valt att göra en polisanmälan.

Då ärendet i och med anmälan blir föremål för polisutredning har landstinget inga fler kommentarer att ge.