Landstinget polisanmäler dataintrång

Pressmeddelande 2014-12-23

Landstinget i Kalmar län har polisanmält ett dataintrång i ett av landstingets patientjournalsystem.

Utredning har visat att en medarbetare hos en privat vårdgivare gått in i en patientjournal vid en tidpunkt då patienten enligt egen uppgift inte hade någon vårdrelation med enheten. Händelsen är av den karaktären att landstinget valt att göra polisanmälan.

Då ärendet i och med anmälan blir föremål för polisutredning har landstinget inga fler kommentarer att ge.