Landstinget polisanmäler hot

Pressmeddelande 2013-05-23

Landstinget i Kalmar län har gjort en polisanmälan sedan en landstingspolitiker upplever sig ha blivit utsatt för hot.

Anmälan gäller två händelser i april. Politikern förknippar hoten med uppdraget som förtroendevald. Sedan uppgifterna kommit till säkerhetsansvarigs kännedom har landstinget enligt den rutin som finns gjort en polisanmälan.

Eftersom ärendet i och med anmälan blir föremål för polisutredning har landstinget inga fler kommentarer i det enskilda fallet.