Landstinget satsar på fritidshjälpmedel

Pressmeddelande 2014-04-02

Landstinget kommer successivt att bygga upp ett förråd med fritidshjälpmedel för utlåning till barn och vuxna.

Med start kommande höst och vinter kommer fritidshjälpmedel att kunna lånas ut under en begränsad period till boende i länet. Tanken är att användaren ska kunna prova sig fram till ett hjälpmedel eller en aktivitet som passar henne eller honom. Användarna ska också kunna låna ett hjälpmedel inför till exempel semester, kvällskurs eller idrottsdag i skolan.

Årligen kommer investeringsmedel att avsättas för att bygga upp denna del av hjälpmedelsverksamheten. De hjälpmedel som kan bli aktuella är bland annat handdrivna cyklar både för barn och vuxna, trehjuliga cyklar och terränggående rollator.

Bakgrunden till satsningen på fritidshjälpmedel är ett uppdrag från landstingstingsfullmäktige efter ett medborgarförslag. Arbetet har skett i dialog med länsavdelningen av Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU).

- Det är oerhört positivt att landstinget nu bygger upp en depå med fritidshjälpmedel. Nu får barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning större möjlighet till en aktiv fritid och träning på samma sätt som andra. Det är en investering som gagnar alla, säger Trine Nyberg, RBU Kalmar län.

Landstinget ökar också fokus på frågorna genom rekryteringen av en funtionshindersamordnare som ska driva, utveckla och bevaka strategiska frågor inom hjälpmedelsområdet och funktionshinderfrågor

Mer information

Alf Jönsson, landstingsdirektör
0480-84 555