Landstinget ställer krav inför trafikupphandlingen

Pressmeddelande 2015-09-08

Fyra tydliga krav ska ställas inför trafikupphandlingen 2017. Det beslöt landstingets arbetsutskott i enighet på tisdagen.

För att ge förutsättningar för att busschaufförer inte ska behöva söka om sina jobb om en ny entreprenör tar över vid den kommande upphandlingen kräver landstinget personalövertagande vid entreprenadbyte. Syftet är att skapa kvalitet och kunna bibehålla en stabil yrkeskår inom branschen. Kravet gäller dock inte trafikpaket som omfattar mindre än fem fordon.

Förutom personalövertagande ställs krav på kollektivavtalsliknande villkor och på att samma grundlagsskyddade meddelarskydd som offentligt anställda har ska gälla.

- Vår ambition är att utveckla kollektivtrafiken och ge de anställda bra och stabila villkor. Jag förutsätter att bussbranschens entreprenörer delar vår syn och vill bidra till att skapa goda förutsättningar, säger Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande.

Vidare krävs det biogas som drivmedel i de trafikpaket som ligger längs E22 från Kalmar till Västervik. Den framtida kollektivtrafiken kommer då att köras till minst 60 procent på biogas. I övriga paket ska biogasdriften värderas högst, men utvärdering sker genom en kombination av pris och miljönytta.

- Ett fossilbränslefritt Kalmar län är målet och med denna upphandling tar vi ett viktigt steg för att nå det, samtidigt som vi förstärker möjligheterna att utveckla de gröna näringarna i länet genom att använda en stor andel biogas, säger Christer Jonsson, vice ordförande i landstingsstyrelsen.

Mer information

Anders Henriksson, ordförande i landstingsstyrelsen
070-517 60 30

Christer Jonsson, vice ordförande i landstingsstyrelsen
070-321 21 03