Landstinget tar ansvar för Oskarshamns sjukhuskök

Pressmeddelande 2012-12-18

Köket på Oskarshamns sjukhus kommer att drivas i Landstingets regi från den 2 april 2013.

Detta för att förbättra måltidskedjan och ge patienten större möjlighet till påverkan.

De senaste åren har Oskarshamns kommun haft ansvaret för köket på Oskarshamns sjukhus, men från den 2 april 2013 drivs köket i Landstingets regi. Därmed ansvarar Landstinget för hela måltidskedjan, från matlagning i köket till servering till patient på vårdavdelning.

- Vi vill passa på att tacka Oskarshamns kommun för gott samarbete under de här åren. Nu vill vi ytterligare förstärka patientens möjlighet att göra individuella val och i övrigt kunna påverka sin måltid. Därför är det av avgörande betydelse att alla delar i måltidskedjan sköts av samma organisation. Det är vi och kommunen överens om, säger Christer Holmgren, förvaltningschef för Serviceförvaltningen i Landstinget.

Att alla delar i måltidskedjan sköts av samma organisation är ett första steg i Landstingets satsning på sjukhusmaten i Kalmar län.

- Vårt mål är att tillaga och servera Sveriges bästa sjukhusmat till inneliggande patienter och gäster i våra personalrestauranger och caféer på samtliga sjukhus i Kalmar län, säger Christer Holmgren.

Mer information

Christer Holmgren, Förvaltningschef, Serviceförvaltningen, Landstinget i Kalmar län
Telefon: 0490-861 60, 070-598 61 60

Lillemor Persson, Avdelningschef Kost och Service, Oskarshamns kommun
Telefon: 0491-76 40 91, 076-792 05 81