Landstinget undersöker mark efter brandutbildning

Pressmeddelande 2014-08-28

Landstinget har upptäckt äldre föroreningar vid en brandövningsplats i Kalmar och utreder nu hur platsen ska återställas på bästa sätt.

Landstinget har under ett antal år genomfört brandutbildning för medarbetare på en mindre markyta vid södra området i närheten av ambulansgaraget i Kalmar. Under brandutbildningen genomförs bland annat praktiska övningar för att personalen ska känna sig trygg med att använda olika typer av brandsläckare.

Undersökningen av marken och grundvattnet har genomförts på initiativ av landstinget, efter att det på andra orter i landet uppmärksammats att det förekommit föreningar i marken vid liknande övningsplatser.

De prover som togs under sommaren har visat sig innehålla föroreningar av olja och en äldre typ av brandskum, som landstinget inte använt på flera år. Nu ska ytterligare provtagning ske. Därefter ska platsen återställas.

- Det är olyckligt att vår brandutbildning historiskt har bidragit till föroreningar. Det är vårt ansvar att återställa platsen. Givetvis ska vi se till att brandutbildningen inte påverkar vår miljö, säger miljöingenjör Johanna Schelin.

Mer information

Johanna Schelin, miljöingenjör
0480-44 52 03