Landstingets koldioxidutsläpp minskar

Pressmeddelande 2015-08-12

Mellan 2012-2014 minskade landstinget de direkta koldioxidutsläppen från verksamheten med 1380 ton, vilket är en reduktion med 13 procent.

Det framgår av ett klimatbokslut som jämför landstingets utsläpp av växthusgaser år 2012 med år 2014. I landstingets hållbarhetsprogram för 2014-2017 finns ett antal nyckeltal som följs upp inom miljö och klimat. Målet är att minska landstingets direkta koldioxidutsläpp inklusive utsläpp från energi med 20 procent mellan 2012-2017.

- Det är ett tufft mål på så kort tid. Klimatbokslutet visar att det går åt rätt håll, men vi har en del kvar att göra för att nå målet på 20 procent år 2017, säger Johanna Schelin, chef för hållbar utveckling inom landstinget.

Koldioxidutsläppen för tjänsteresor har minskat med fyra procent och när det gäller långväga resor har landstinget minskat utsläppen från flygresor med elva procent. Antalet körda kilometer i tjänst minskade med tre procent.

- Medarbetarna väljer tågresor istället för flyg när det gäller långväga resor i större utsträckning än tidigare, vilket är glädjande. På lokal och regional nivå handlar det om att öka medvetenheten hos våra medarbetare och fortsätta att göra det enklare med samåkning och videokonferenser, säger Johanna Schelin.

Den största procentuella minskningen är utsläppen från uppvärmning av fastigheter, som har minskat med 69 procent, bland annat genom att gamla oljepannor har ersatts med biobränsle eller fjärrvärme.

Vad gäller kollektivtrafiken i länet visar klimatbokslutet att Kalmar Länstrafik (KLT) minskat koldioxidutsläppen per resenär med tio procent. Däremot har KLT:s totala bränsleförbrukning ökat med sju procent till följd av landstingets satsning på kollektivtrafikutbyggnad vilket i sin tur lett till fler resande som låter den egna bilen stå hemma.

- Det blir svårare och svårare att sänka koldioxidutsläppen ju mer man arbetar med frågan. En del lättare åtgärder genomfördes för flera år sedan för att minska koldioxidutsläppen, exempelvis att landstinget numera enbart köper förnyelsebar el. Vi kommer att se ytterligare minskningar av koldioxidutsläppen när vi går över till förnyelsebara bränslen både för de fordon som används inom kollektivtrafiken och de som används för tjänsteresor, berättar Johanna Schelin.

Den 4-5 september kan du träffa landstingets medarbetare inom hållbar utveckling på Stortorget i Kalmar. Där visar de upp landstingets miljöarbete och samtalar om sambandet mellan en hälsosam livsstil och en hållbar och miljövänlig utveckling för regionen.

Fakta/Klimatbokslut

Klimatbokslutets beräkningar är genomförda av en extern konsult i enlighet med den globala standarden GHG Protocol Standard.

Mer information

Johanna Schelin, chef för hållbar utveckling inom landstinget
0480-44 52 03