Landstingets service fortsätter att förbättras

Pressmeddelande 2014-07-07

Landstinget i Kalmar län rankas fortsatt högt när det gäller serviceprocesser inom sjukvården. Det framgår av årets resultat för Best service.

- Vi har förbättrade resultat i många processer. Inom fastighetsdrift, lokalvård, posthantering och textilhantering tillhör vårt landsting den absoluta toppen i landet, säger Christer Holmgren, förvaltningschef på Landstingsservice.

I Landstingsbenchmarkingprogrammet 2014 ligger sjukhusen i Kalmar län bäst till när det gäller drift och underhåll av fastigheter. På rankingen över landets sjukhus ligger Länssjukhuset i Kalmar tvåa, Västerviks sjukhus sexa och Oskarshamns sjukhus nia.

- Benchmarkingprogrammet är ett bra verktyg, som tydligt hjälper oss att utveckla verksamheten. Sett över alla processer så är vi bland de bästa när vi jämför kostnader och därmed kan vi fortsätta arbetet att förbättra resultaten vad gäller servicenivå och nöjd brukarindex, säger han.

Best service är ett nätverk med servicechefer från Sveriges landsting, som träffas för att utbyta erfarenheter och lära sig av varandras goda exempel. Och benchmarkingprogrammet har arbetats fram för att jämföra de i sjukhusvärlden största serviceprocesserna: avfallshantering, fastighetsdrift, lokalvård, materialförsörjning, patientkost, patienttransporter, personalmåltider, posthantering, säkerhet och bevakning, samt textilhantering.

Landstinget i Kalmar län, som mäter åtta av dessa processer, har minst ett sjukhus placerat topp tio i fem av processerna och Christer Holmgren tycker resultaten är glädjande.

- Det ser bra ut och det ska bli ännu bättre. Både inom materialförsörjning och patientkost har vi gjort stora förbättringar under slutet av 2013 och början av 2014 och detta hoppas vi ska synas i mätningarna nästa år, säger han.

Mer information

Christer Holmgren, förvaltningschef, Landstingsservice
0490-861 60