Länets befolkning bland de mest nöjda

Pressmeddelande 2013-04-05

De boende i Kalmar län tillhör de mest nöjda i landet när det gäller tillgången till vård. Det visar årsrapporten för 2012 av Vårdbarometern.

83 procent säger att de helt eller delvis instämmer i påståendet att de har den sjukvård de behöver. Bara två län får högre siffror.

Men det är inte bara på denna punkt som länets sjukvård får högt betyg av de 1 000 länsbor som har blivit tillfrågade under våren och hösten 2012.

Över hälften av befolkningen (54 procent) anser att väntetiderna till besök och behandling på sjukhusen är rimliga. Det är den högsta siffra något landsting får på den frågan. Det märks också av att bara 18 procent av de intervjuade helt eller delvis tar avstånd från påståendet, den lägsta siffran i landet. Också hälsocentralerna inom primärvården får högt betyg när det gäller väntetid för att komma till läkare. 74 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att väntetiderna är rimliga, bara 9 procent tar avstånd från det.

När det gäller förtroendet för sjukvården i sin helhet har Landstinget i Kalmar län landets näst högsta siffra, 72 procent anger att det är mycket stort eller ganska stort, 5 procent säger att de har litet eller mycket litet förtroende. Ett liknande betyg ges till hälsocentralerna i länet, 71 procent säger att de har mycket stort eller ganska stort förtroende, 7 procent säger att de har litet eller mycket litet förtroende.

I båda fallen rör det sig dock om någon procentenhet lägre i förhållande till Vårdbarometern 2011.

Också förtroendet för länets sjukhus är högt, 79 procent anger det som mycket eller ganska stort. På denna fråga hamnar Landstinget i Kalmar på andra plats i rankingen mellan landstingen och regionerna. Bara 4 procent uppger att de ganska eller mycket litet förtroende för sjukhusen.

­- Vi får goda betyg av befolkningen i länet, men för den skull kan vi aldrig vara nöjda. Det går att förbättra resultaten till medborgarnas och våras patienters bästa, säger landstingsdirektör Alf Jönsson i en kommentar.

Medborgarenkäten tar också upp attityder kring hälsa och sjukvård och syn på sjukvårdens framtida utveckling. Nedan följer några exempel.

  • 81 procent är beredda att avstå från antibiotika när så är möjligt även om det innebär fler sjukdagar. Det är fler än föregående års Vårdbarometern.

  • 78 procent är positiva till att frågor kring levnadsvanor, exempelvis rökning, alkohol, kost och motion, tas upp vid läkarbesöket.

  • 92 procent anser att sjukvården ska kunna kräva rökuppehåll inför vissa operationer för att minska risken för komplikationer.

  • 81 procent tycker att detta är bra att specialisera olika sjukhus även om det skulle innebära längre resor för patienterna.

  • 45 procent säger att det skulle vara av mycket eller ganska stort värde att kunna läsa sin egen journal på Internet.

Fakta

Vårdbarometern gjordes under våren och hösten 2012 då 1 000 länsbor intervjuades och fick besvara sammanlagt 43 frågor kring hälso- och sjukvården. 62 procent av de intervjuade hade under det senaste halvåret besökt sjukvården som patient.

Mer information

Alf Jönsson, landstingsdirektör
070-698 45 55