Länets sjukhus har Sveriges bästa mat

Pressmeddelande 2014-10-20

Sveriges bästa sjukhusmat tillagas och serveras av Landstinget i Kalmar län.

I slutet av 2012 beslutade Landstinget i Kalmar län att erbjuda sina patienter Sveriges bästa sjukhusmat under planperioden 2013-2015. Resultaten i Nationella patientenkäten 2014 visar att landstinget redan har lyckats. Nio av tio patienter som legat inlagda tycker att maten är bra, mycket bra eller utmärkt. En markant förändring sedan föregående år då motsvarande siffra var sju av tio. Patienterna i Kalmar län var mest nöjda med sjukhusmaten av samtliga 21 landsting/regioner.

- Våra medarbetare i köken och ute på avdelningarna har gjort ett kanonjobb, som har uppnått målet redan nu. Det här ger energi i vårt fortsatta arbete att bli ännu bättre, säger Christer Holmgren, förvaltningschef på Landstingsservice.

Från att tidigare ha kylts ner och brickdukats portionsvis, serveras sjukhusmaten sedan i februari/mars nylagad på sjukhusens avdelningar av kostutbildade måltidsvärdar, som bidrar till en trevlig måltidsmiljö, som ökar aptiten och välbefinnandet hos patienten.

För att inspirera, höja kompetensen och få mer smak på sjukhusmaten vidareutbildade landstinget medarbetare på flera håll, bland annat genom inspirationsdagar med kändiskocken Leif Mannerström och lokala stjärnkockar.

- Vi har lyft fram måltiden som en viktig del i vården, det ska vara trivsamt att äta på våra sjukhus. Genom att höja hela måltidsupplevelsen hoppas vi att patienterna i större utsträckning vill äta den mat de behöver, säger kostchef Åsa Andersson.

I dag kan patienterna välja bland flera rätter och olika drycker och efter både lunch och middag erbjuds dessert. Valfriheten har ökat och anpassats till personliga önskemål. Och naturligtvis finns det möjlighet att ta om av maten.

- Jag blir glad och stolt över att patienterna nu ger oss ett kvitto på att vi gjort rätt. Mer än var tredje patient ger vår mat betyget utmärkt, det är en fördubbling från fjolårets mätning. Men vi är inte nöjda, utan ska bli ännu bättre, säger Christer Holmgren.

För två år sedan tyckte elva procent av patienterna att maten var dålig. Den siffran är nu nere i två procent.

Fakta

I februari-maj fick knappt 77 000 patienter som nyligen legat inlagda på sjukhus i landet möjlighet att svara på Nationell patientenkät. Knappt 44 000 svarade på frågorna. I Kalmar län rörde det sig om 2 374 patienter som fick möjlighet att tycka till, 1 459 personer tog chansen och svarade på en rad frågor. En av dem var vad de tyckte om sjukhusmaten.

Mer information

Christer Holmgren, förvaltningschef Landstingsservice
0490-861 60

Åsa Andersson, kostchef Landstingsservice
0480-814 98