Länsborna nöjda med sina tänder

Pressmeddelande 2012-11-21

Länsinvånarna är mer nöjda med sina tänder än svenskarna i allmänhet.

Det visar de första resultaten från den stora studien "Munhälsan i Kalmar län", som genomförts under 2011-2012. Förhandsstudien som forskare från Malmö Högskola nu presenterar pekar också på att de allra flesta i länet är nöjda med den tandvård de har fått.

Björn Axtelius, professor vid Odontologiska fakulteten Malmö Högskola, betonar att det än så länge är en mindre del av studien som analyserats.

- Förhandsanalysen är ett underlag för såväl forskarna som den politiska ledningen i landstinget för att kunna ta ställning till vad som ska analyseras djupare just i Kalmar län, säger Axtelius.

I den stora studien är det ett gediget material som forskarna har till sitt förfogande. Nästan 4 000 personer i blandade åldrar har svarat på en omfattande enkät om sin munhälsa, sitt behov av tandvård samt erfarenheter av tandvården. Studien innefattar vuxna patienter hos Folktandvården i Kalmar län såväl som privattandvården.

Undersökningen gör det möjligt att jämföra länets kommuner med varandra eller landsbygd med tätort. Studien är även utformad så att det går att jämföra resultaten med liknande studier från andra delar av Sverige.

Oroväckande är att 27 procent anger att de har avstått från att besöka tandvården på grund av kostnadsskäl. Och 17 procent anger att de har haft tandvärk under det senaste året.

- Det här är oerhört viktigt för landstinget som huvudman att veta. Var ska vi satsa extra? Använder landstinget sina tandvårdsresurser på rätt sätt och vad kan vi göra bättre? menar Anders Nylander tandvårdschef, Folktandvården i Kalmar län.

Det är Landstinget i Kalmar län som har beställt studien för att få ett bra underlag för att kunna erbjuda en god tandvård för alla boende i Kalmar län. Studien består dels av en enkät och dels env klinisk del där 380 personer har genomgått en omfattande undersökning av tandläkare.

Mer information

Anders Nylander, tandvårdschef, Folktandvården i Kalmar län
070-631 36 09

Björn Axtelius, professor, Odontologiska fakulteten, Malmö Högskola
070-374 88 27

Presentation av munhälsostudie i Kalmar län