Länsmuseet begär extraanslag

Pressmeddelande 2014-02-26

Kalmar läns museum begär ett extraanslag av landstinget på totalt 6,3 miljoner kronor.

Det är flytten av museets föremålssamlingar till gamla Volvofabriken som blivit dyrare än beräknat. Ursprungligen hamnade kalkylen på tio miljoner kronor. Nu beräknas den totala kostnaden i form av investeringar, flyttarbete och uppordning sluta på totalt 20 miljoner när flytten är avslutad 2015. De ökade kostnaderna hänförs till större investeringsbehov och mer tidskrävande uppordningsarbete.

Flytten av samlingarna påbörjades 2012 och innebär att det för första gången på 140 år skapas permanenta lokaler för över en miljon olika museala föremål. Samtidigt har föremålen sanerats från damm och eventuella mögelangrepp innan de hamnat i det nya magasinet. Satsningen innebär också att samlingarna görs digitalt tillgängliga för länsbor och andra via länsmuseets hemsida.

Landstinget och Kalmar kommun är tillsammans ekonomiska huvudmän för länsmuseet. Landstinget är ansvarigt för verksamhetsdelen och kommunen för lokalkostnaderna. Tidigare har landstinget anslagit 4 miljoner kronor för flytten.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott behandlade frågan på tisdagen och i det förslag som nu går vidare till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige i nästa vecka föreslås museet få engångsanslag för de utökade flyttkostnaderna på 4 miljoner kronor 2014 och 2,3 miljoner 2015.

Mer information

Alf Jönsson, landstingsdirektör
0480-845 55

Örjan Molander, länsmuseichef
0480-45 13 05