Lärandeenheter för blivande sjuksköterskor

Pressmeddelande 2014-02-27

På torsdagen invigdes två nya lärandeenheter vid Västerviks sjukhus för sjuksköterskestuderande vid Linnéuniversitetet.

Landstinget i Kalmar län tar varje termin emot ett stort antal studerande som gör praktik inom hälso- och sjukvård, primärvård eller psykiatri. Målsättningen för landstinget är att studenten under praktiken ska bli intresserad av att efter studierna komma tillbaka som medarbetare.

För att ge bästa möjliga förutsättningar för praktiken startas två nya så kallade lärandeenheter för sjuksköterske­studerande vid Linnéuniversitetet från och med våren 2014. Enheterna finns på ortopedavdelning 3 och gynavdelning 89.

– Verksamheten på en lärandeenhet är i huvudsak organiserad som en ordinarie vårdavdelning och patientvården bedrivs under samma förutsättningar. Men studentantalet är större per vårdplats, berättar Carin Rooth som är huvudhandledare på avdelning 89.

– Stort fokus läggs på introduktion till den kommande verksamhetsförlagda utbildningen. Studenterna ska känna sig välkomna och trygga. Samarbetet är stort mellan lärandeenheterna, men också med Linnéuniversitetet genom den kliniska adjunkten, förklarar Eveline Uhre Grönqvist, huvudhandledare på avdelning 3.

– På en lärandeenhet utförs så många vårdmoment som möjligt av eleverna, givetvis under handledning. Vi lägger stor vikt på alla professioners delaktighet och på att skapa teamkänsla. Studenten är i centrum på en lärandeenhet genom att vi har mer tid för handledning och att ta tillvara studentens kunskaper och synpunkter, säger Ida Oskarsson Mörk, huvudhandledare på avdelning 3.

Studenternas utvärdering av sin verksamhetsförlagda utbildning kommer att tas tillvara i utvecklings- och förbättringsarbetet på vårdavdelningarna och klinikerna.

Mer information

Carin Rooth, huvudhandledare avdelning 89
0490-561 09, 0490-861 83

Ida Oskarsson Mörk, huvudhandledare avdelning 3
0490-861 43

Eveline Uhre Grönqvist, huvudhandledare avdelning 3
0490-861 43