Krister Björkegren ny landstingsdirektör

Pressmeddelande 2015-06-08

I politisk enighet har nuvarande utvecklingsdirektör Krister Björkegren utsetts till ny landstingsdirektör för Landstinget i Kalmar län.

- Landstinget har under lång tid presterat väldigt goda resultat, vilket bygger på långsiktighet och målmedvetenhet där ledarskapet haft stor betydelse. Därför är vi glada över att kunna tillsätta Krister Björkegren som ny landstingsdirektör. Det innebär att vi kan fortsätta bygga vidare på den starka kultur och värdegrund som formats kring arbetet med ökad kvalitet och ständiga förbättringar, säger Anders Henriksson (S), landstingsstyrelsens ordförande.

Landstingspolitikerna är eniga om förslaget och har i första hand arbetat för en intern lösning. I rekryteringsarbetet har man förutom kontinuitet också betonat vikten av att en ny landstingsdirektör bidrar i skapandet av en regionkommun, med intressenter såväl inom som utanför länet.

- Vid sidan av uppdraget att stärka befintlig verksamhet inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, bildning och kultur är regionfrågan en av de absolut viktigaste frågorna för den nya landstingsdirektören. Vi behöver aktivt arbeta för att kraftsamla i vårt län och landstingsdirektören får här en nyckelroll, säger Christer Jonsson (C), landstingsstyrelsens vice ordförande.

Krister Björkegren är 45 år och civilekonom. Han har flera ledarskapsutbildningar och har arbetat i olika ledande roller inom såväl Landstinget i Kalmar län, som Jönköpings och Östergötlands län. För närvarande arbetar han som landstingets utvecklingsdirektör och chef för utvecklings- och folkhälsoenheten och han har tidigare varit sjukhuschef för Västerviks sjukhus.

- Arbetet med att framgångsrikt utveckla landstinget för att ge invånarna bästa möjliga nytta av våra tjänster fortsätter. Jag ser stora möjligheter och utmaningar bland annat när det gäller vårt arbete med framgångsrik rekrytering, att tillvarata ny teknik och att öka det hälsofrämjande arbetet. En förutsättning för framtida utveckling är en ekonomi i balans och ett område där vi behöver kraftsamla är att möta ett ökat vårdbehov med tanke på att fler i vårt län blir äldre, säger Krister Björkegren.

- Våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete som gör att vi ligger långt framme inom många områden. Mitt viktigaste jobb blir att ge dem goda förutsättningar för att vi ytterligare ska förbättra oss, säger Krister Björkegren som tillträder sin nya befattning som landstingsdirektör den 1 juli.

Formellt sker utnämningen av ny landstingsdirektör vid landstingsstyrelsens sammanträde den 9 juni.

Mer information

Krister Björkegren, tillträdande landstingsdirektör
070-388 60 52

Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande
070-517 60 30

Christer Jonsson, landstingsstyrelsens vice ordförande
070-321 21 03