Lex Maria-anmälan efter risk för smitta

Pressmeddelande 2015-05-15

En patient vid Länssjukhuset i Kalmar har i samband med en transfusion fått blod från en givare som eventuellt tidigare kan ha haft malaria.

- Det som är hänt är allvarligt. Även om risken för att mottagaren av blodet ska insjukna i malaria bedöms som närmast obefintlig har patienten utsatts för risk för vårdskada. Detta hela är djupt beklagligt, säger chefläkare Rolf Sandin på Länssjukhuset i Kalmar

Patienten har personligen informerats och kommer att följas upp av sjukvården.

Händelsen kommer att anmälas enligt lex Maria av chefläkare Rolf Sandin då det tidigt i utredning visat sig att gällande rutiner vid en av blodcentralerna i länet inte följts.

I det aktuella fallet var blodgivaren i augusti förra året på besök i ett land där malaria förekommer. Enligt rutinen skulle då inte blod ha fått lämnas förrän efter tre år. Trots det tappades blod i april.

Några dagar senare upptäcktes att blodet använts vid en transfusion. Som en säkerhetsåtgärd i efterhand skickades blod från givaren för kontroll på Folkhälsomyndighetens laboratorium. Det visade sig då att det fanns antikroppar som inte kunde utesluta att givaren tidigare haft malaria, men kunde också vara ett uttryck för en ospecifik reaktion. Resultatet låg precis på gränsen mellan "friskt" och "sjukt". Ett prov som analyserat inom landstinget visade samtidigt ett negativt resultat, det vill säga att blodet inte skulle vara smittbärande. Ytterligare analyser kommer att ske.

I samband med utredningen har konstaterats att ingen annan patient fått blod av givaren från den aktuella tappningen. Det är också säkerställt att blod från givaren nu har kasserats.

Mer information

Rolf Sandin, chefläkare
0480-44 53 92