Löttorpsfilial ökar öppethållande

Pressmeddelande 2015-11-27

Filialen som Borgholms hälsocentral har i Löttorp kommer att öka öppethållandet i samband med att Norra Ölands läkarmottagning stänger vid årsskiftet.

De knappt 1 000 personer som är listade vid Norra Ölands läkarmottagning har i dagarna fått ett informationsbrev om att mottagningen lägger ned sin verksamhet. De erbjuds istället att lista sig vid Borgholms hälsocentral, men gå till filialen i Löttorp. Filialen kommer att ha öppet måndag-torsdag kl 8.00-16.30 och fredag kl 8.00-15.00.

- Men naturligtvis står det fritt att lista sig vid någon annan hälsovalsenhet i länet, säger Sofia Hartz, chef för landstingets hälsovalsenhet.

Väljer man inte att aktivt lista om sig så kommer man automatiskt att bli listad vid enheten som ligger närmast sin bostadsadress, vilket i de flesta fallen är Borgholms hälsocentral.

Mer information

Sofia Hartz, chef för hälsovalsenheten
0480-841 60