Magnus Persson ny utvecklingsdirektör

Pressmeddelande 2015-12-17

Till ny utvecklingsdirektör i landstinget har utsetts Magnus Persson, idag verksamhetschef för Radiologiska kliniken vid Länssjukhuset i Kalmar.

Magnus Persson har varit verksam som röntgenläkare i Landstinget i Kalmar län sedan 2004 och är verksamhetschef för Radiologiska kliniken sedan 2012. I början av december i år utsågs han till "Framtidens ledare" av Sjukvårdens ledarskapsakademi, ett nationellt initiativ för att stärka ledarskapet inom hälso- och sjukvårdsbranschen med bland andra tidningen Dagens Medicin som grundare. Magnus Persson har förutom sin läkarutbildning också läst tre år på civilingenjörsutbildning och forskarförberedande kurs.

- Med Magnus Persson som utvecklingsdirektör förstärker vi landstingsledningen med en person som har starkt framtidsfokus. Som ledare har han genomfört framgångsrika förändringsprocesser med utgångspunkt från patienternas behov och medarbetarnas delaktighet och han arbetar med ett tydligt värderingsstyrt ledarskap. Hans erfarenheter kommer att vara en stor tillgång i arbetet med de utmaningar vi har framför oss i landstinget, säger landstingsdirektör Krister Björkegren.

Magnus Persson tillträder sin nya tjänst under våren 2016.

Mer information

Magnus Persson, tillträdande utvecklingsdirektör
070-734 67 84

Krister Björkegren, landstingsdirektör
070-388 60 52