Många lämnade synpunkter om vården

Pressmeddelande 2015-06-17

Ett 70-tal personer kom till landstingets medborgardialog i samband med landstingsfullmäktige i Borgholm den 2 juni.

Synpunkterna som kom fram vid medborgardialogen har nu sammanställts i en rapport. Vid mötet deltog såväl seniorer som ungdomar och sjuksköterskeelever och dessa tog chansen att under några timmar resonera med länets landstingspolitiker.

Ytterligare ett 40-tal personer lämnade synpunkter till de politiker som samtidigt gjorde enkäter ute i centrala Borgholm.

Utgångspunkten för medborgardialogen var landstingets ambition om att uppnå målet om en köfri vård 2018. Tillgänglighet diskuterades ur olika aspekter, exempelvis hur e-tjänster av olika slag kan öka tillgängligheten. Många var positiva till e-tjänster och såg fördelar, medan andra betonade det personliga mötet och att en del äldre fortfarande har svårt med ny teknik. Bemötandefrågor lyftes fram i dialogen som viktigt att prioritera. De flesta var positiva till hur vårdpersonal bemöter patienter.

– Genom medborgardialoger kan vi förbättra hälso- och sjukvården ytterligare. Dialogen i Borgholm gav stöd åt att utveckla mer e-hälsa och vård på distans, säger Jonas Hellberg (S) ordförande i medborgarutskottet.

– Det personliga mötet mellan medborgare och politiker är av stort värde. Dialoger är ett bra sätt att få veta hur medborgarna vill utveckla hälso- och sjukvården, till exempel hur den ska bli mer lättillgänglig, säger Madeleine Rosenqvist (KD), vice ordförande i medborgarutskottet.

Rapporten från medborgardialogen finns på landstingets webbplats, Ltkalmar.se. Rapporten kommer också att skickas till de personer som deltog vid medborgardialogen och såväl landstingspolitiker som verksamhetsföreträdare kommer att få del av resultatet.

Mer information

Läs hela rapporten här

Jonas Hellberg, ordförande, Medborgarutskottet, 070-670 05 72

Madelene Rosenqvist, vice ordförande, Medborgarutskottet, 070-221 14 87