Miljöpris till drifttekniker vid tvätteriet

Pressmeddelande 2013-12-04

I samband med landstingsstyrelsens sammanträde delades landstingets miljöpris 2013 ut till drifttekniker Mats-Erik Eriksson vid Västervikstvätteriet.

Juryns motivering: "Genom ett öppet och engagerat förhållningssätt har Mats-Erik Eriksson vid tvätteriet i Västervik, med tekniskt kunnande och envishet, på ett märkbart sätt minskat tvätteriets miljöpåverkan helt i linje med landstingets miljömål."

På tvätteriet levereras och hämtas tvätt fem-sex gånger per dag och varje dag tvättar, torkar, stryker och packar de drygt 30 medarbetarna cirka 6 000 plagg. Totalt tvättas 8 000 kilo varje dag och maskinerna förbrukar mycket energi.

Att återvinna spillvärmen som uppkommer under tvättprocessen är centralt i miljöarbetet. Värmeåtervinningen har byggts om, så att 22 grader kan tas från avloppsvattnet för att förvärma det inkommande vattnet till tvättprocessen.

Tvätteriets torktumlare från 1981 har optimerats så att de stannar när tvätten är lagom torr. Dessutom återvinns spillvärmen och värmer tilluften till torktumlarna. I januari 2013 stod även den egna panncentralen klar, som innebär en minskning med sex kubikmeter olja i månaden, en besparing på 55 000 kronor.

Framöver ska oljepannan kompletteras med en pelletspanna, vilket innebär en miljöbesparing på ytterligare 300 kubikmeter olja och cirka 800 ton koldioxid.