Miljövänligare kyla och värme på länssjukhuset

Pressmeddelande 2015-09-15

Landstinget bygger nu Kalmar läns största geoenergianläggning, för att förse länssjukhuset med miljövänligare kyla och värme.

Geoenergianläggningen vid Länssjukhuset i Kalmar, som kommer att bli den största av sitt slag i Kalmar län, ska ersätta behovet av kompressorkyla och minska behovet av värme. Anläggningen gör det även möjligt att använda miljövänligare teknik och medför stora kostnadsbesparingar för landstinget. Bland annat kommer drift- och underhållskostnader att minska i och med att befintliga äldre kylmaskiner kan ersättas med det nya centralkylsystemet.

- Det finns geologiska förutsättningar i området, som gör att vi kan kyla ner lokaler, medicinteknisk utrustning och serverhallar på ett hållbart sätt. Vi använder naturens möjligheter i form av grundvatten för att få kyla och värme på ett naturligt och hållbart sätt, säger landstingets energistrateg Stefan Westblom.

Grundvattenuttaget görs ur brunnar i sandstensberggrunden inom landstingets egen fastighet.

- Vi pumpar upp grundvatten och återför sedan samma mängd vatten. Eftersom vi endast använder temperaturen i grundvattnet, gör vi ingen inverkan på grundvattennivåer i området. Det blir energieffektivt, eftersom det både drar mindre elenergi och släpper ut mindre mängder föroreningar än de konventionella metoder vi har idag, säger Stefan Westblom.

Den första etappen av bygget beräknas vara klar i januari 2016 och redan då kommer landstinget att börja energiuttaget. Under våren 2017, när hela anläggningen planeras stå klar, kommer den ha en sammanlagd kyleffekt på cirka 2 800 kW.

Geoenergianläggningen är en investering på totalt 25 miljoner. Tack vare lägre totalkostnad för drift, underhåll och energianvändning, kommer landstingets kostnader för värme och kyla att bli lägre samtidigt som miljöpåverkan minskas.

Mer information

Stefan Westblom, energistrateg, bygg- och förvaltarenheten, Landstingsservice
0480-44 80 07