Mina vårdkontakter anpassas till mobilen

Pressmeddelande 2012-12-12

Mina vårdkontakter har fått ett nytt utseende där den största nyheten är att tjänsten anpassats för mobiltelefon och surfplatta.

Genom tjänsten Mina vårdkontakter på 1177.se kan användarna enkelt beställa tid, av- och omboka tid eller förnya recept hos sin vårdmottagning.

Nya Mina vårdkontakter har blivit renare, enklare och fått en tydligare struktur. Användaren kan lättare se och förstå vad man kan göra, vilket leder till att man kan använda tjänsten mer effektivt, tryggt och säkert.

Det blir ett mer användarvänligt gränssnitt med senaste teknik som till exempel responsiv design, som redan finns på ltkalmar.se. Responsiv design betyder att det man ser på skärmen (gränssnittet) anpassas beroende på hur stor eller liten skärmen är. På datorn syns de flesta funktioner direkt. I mobiltelefonen ändras utseendet för att ge bästa bild för den mindre skärmen. Detta gör det flexibelt och enkelt att se tjänster och innehåll på alla typer av skärmar.

I dag har 34 000 invånare i Kalmar län konto i Mina vårdkontakter. Tjänsten utvecklas ständigt med nya funktioner och tjänster, bland annat planeras det för tidbokning via webben under nästa år.

Mer information

Per Birkerud, samordnare av Mina vårdkontakter 0480-847 38