Mobil tandvård på norra Öland

Pressmeddelande 2015-10-08

Folktandvårdsbussen kommer att ge fortsatt god tillgänglighet till tandvård när folktandvården nödgas stänga kliniken i Löttorp vid årsskiftet.

Det är svårigheter att bemanna kliniken och allt färre patienter som söker vård, som är förklaringen till förändringen. De två medarbetare som arbetar vid kliniken går i pension, båda har fått erbjudande om att fortsätta arbeta inom folktandvården, men har tackat nej.

- För att säkra en fortsatt god och patientsäker service för invånarna på norra Öland, erbjuder folktandvården undersökning och behandling vid folktandvårdens klinik i Borgholm, säger Anders Nylander, tandvårdschef, Folktandvården i Kalmar län.

Som ett komplement kommer folktandvårdsbussen under våren och hösten, ett par veckor i taget, att finnas vid Åkerboskolan i Löttorp. I bussen tas barn och skolungdomar samt vuxna emot för både planerad och akut tandvård. Samtliga patienter som berörs informeras via brev om förändringen.

Folktandvårdsbussen kommer även att finnas på Krono Camping Böda Sand under juli månad för att ta hand om åretruntboende och turister.

Folktandvårdens klinik i Borgholm, har generösa öppettider med kvällsöppet en kväll i veckan. Kliniken är fullbemannad, nyligen renoverad och kan vid behov utökas med ytterligare ett behandlingsrum.

Mer information

Anders Nylander, tandvårdschef, Folktandvården i Kalmar län
0480-842 12