Monica Strandberg belönas för sitt måleri

Pressmeddelande 2014-06-16

Årets konstnärsbelöning ur Uddenberg-Nordingska Stiftelsen på 100 000 kronor går till Monica Strandberg.

Genom sitt konstgalleri vid Kalmar slott, har Monica Strandberg gjort en betydande insats för kulturen i Kalmar län. Här har hon genom åren presenterat ett mycket fint urval av våra samtida konstnärer.

Nu belönas hon för sina målningar, som är naturalistiskt avbildande med flödande kolorit.

Styrelsen motiverar sitt beslut så här:
På ett personligt sätt skildrar hon gemenskap mellan individer, ofta relationen mellan djur och människa. Det kan vara en ödmjuk hunds obrottsligt lojala blick på sin ägare, en flicka som överlämnat sig till en flock vargar eller ett par hästar i symbiotisk vila. Monica Strandbergs djur är besjälade, men riktigt vad som händer när flickan kysst grodan vet man inte.

Uddenberg-Nordingska Stiftelsens konstnärsbelöning delas ut vid en ceremoni på Bo Pensionat i Vickleby den 6 juli.

Uddenberg-Nordingska Stiftelsen delar årligen ut belöningar för att bland annat främja konstnärlig utbildning och undervisning. Det är direktavkastningen på förvaltat kapital som delas ut i belöningar. Stiftelsen har sedan starten 1983 delat ut drygt 2,6 miljoner kronor.

Stiftelsen står under länsstyrelsens tillsyn och leds av en styrelse bestående av representanter från Landstinget i Kalmar län, Mörbylånga kommun, Konstakademin och Länsstyrelsen i Kalmar län.

Mer information

Alf Jönsson, ordförande i Uddenberg-Nordingska Stiftelsen
070-698 45 55

Monica Strandberg
070-974 77 74