God tillgång på multimodal rehabilitering och KBT-terapi

Pressmeddelande 2015-06-25

Landstinget i Kalmar län ligger fortsatt i topp när det gäller att genomföra multimodal rehabilitering, en behandlingsmetod mot smärttillstånd.

Det framgår av en sammanställning över landstingens arbete med rehabiliteringsgarantin 2014, gjord av Sveriges kommuner och landsting.

Multimodal rehabilitering är en behandlingsmetod mot långvarig smärta och innebär ett samarbete mellan sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare och kurator eller psykolog. Landstinget i Kalmar län hade 2014 bland de tre bästa resultaten i Sverige när det gäller att genomföra multimodal behandling som rehabilitering.

Även tillgången på KBT-behandling, kognitiv beteendeterapi, är god i länet. KBT-behandling är en metod för att behandla depression, ångest och stress. 752 personer i länet fick KBT-behandling inom rehabiliteringsgarantin under 2014.

- Vi ser en liten nedgång vad det gäller antal KBT-behandlingar under 2014 men detta år har vi fått en ökad tillgång på KBT-terapeuter och vi ser redan nu en rejäl uppgång under 2015, säger Anne-Lie Gustafsson, processamordnare för rehabiliteringsgarantin i Landstinget i Kalmar län.

Rehabiliteringsgarantin innebär att patienter som har långvarig diffus smärta i rygg, nacke och axlar och/eller lindrig till medelsvår depression samt olika typer av ångest och stress ska få medicinsk behandling och rehabilitering efter att hälso- och sjukvården har gjort en medicinsk bedömning och utredning.

Målet med rehabiliteringsgarantin är att män och kvinnor i arbetsför ålder ska kunna återgå i arbete eller att förebygga en sjukskrivning. Detta med hjälp av evidensbaserad medicinsk behandling och rehabilitering.

Mer information

Anne-Lie Gustafsson, processamordnare

Telefon: 0480-41 80 19, 070- 352 49 22