Nästan alla barn i länet vaccineras

Pressmeddelande 2014-09-08

Nästan alla barn i Kalmar län som föddes 2011 har fått samtliga sprutor som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet inom barnhälsovården.

Även om skillnaderna är små i landet när det gäller det allmänna vaccinationsprogrammet har Kalmar län den högsta täckning. Runt 99 procent av barnen har blivit vaccinerade mot de nio sjukdomar som ingår i programmet: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, mässling, påssjuka, röda hund samt infektioner orsakade av Haemophilus influenze typ B och pneumokocker.

Utöver det erbjuds också vaccination mot tuberkulos, framför allt till barn som bedöms vara i riskzonen. Det gäller till exempel om det finns någon nära släkting som haft tuberkulos, barn i familjer som kommer från länder där det är vanligt med tuberkulos eller barn som kommer att vistas länge i ett sådant land. I Kalmar län vaccinerades drygt 98 procent av dessa barn i jämförelse med 92 procent för hela landet.

Också när det gäller Hepatit B ligger Kalmar län högt. Drygt 78 procent av barn födda 2011 har fått tre-fyra injektioner mot 42 procent för hela landet. Numera ingår också Hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Mer information

Claes Söderström, smittskyddsläkare
0480-84 215

Patrik Glasberg, chef, barnhälsovården i Kalmar län
0480-410394