Nationellt pris till vuxenpsykiatrin i Kalmar

Pressmeddelande 2013-11-22

Ett förbättringsteam vid Vuxenpsykiatri Söder i Kalmar fick pris vid Sveriges kommuner och landstings (SKL) kvalitetsmässa i Stockholm i onsdags.

Kalmar-teamets arbete prisades för "Bästa fokus på patientperspektivet" av den rikstäckande brukarföreningen (H)järnkoll, bestående av brukare och brukares anhöriga. Arbetet var en del i Genombrottsprogram Alfa, ett nationellt förbättringsarbetesprogram där en lång rad team över hela Sverige arbetat med inriktning på patientfokus.

Vuxenpsykiatri Söder i Kalmar fick priset tack vare att de i Team 142 på ett unikt sätt tagit tillvara brukarnas erfarenheter från vården för att utbilda personalen.

Så här motiverar (H)järnkoll priset:

"Team 142 har medgett att det var en stor utmaning att involvera brukare av vården i förbättringsarbetet. Trots detta har man under projekttiden visat en tydlig vilja att öka patienters delaktighet och inflytande. Arbetet med trygghetsformulär är ett exempel på denna vilja att förstå och tillvarata patienternas individuella behov och önskemål

Teamet har även insett vikten av att lyssna till patienternas upplevelser för att stärka och utveckla personalens kunskap och kompetens, bland annat genom samarbete med Brobyggarna. Attitydambassadörerna ser teamets arbete som ett föredöme då man insett att grunden för ett framgångsrikt förbättringsarbete ligger i att brukarna av den psykiatriska vården betraktas som värdefulla kunskapskällor och att deras synpunkter ska kunna ha en faktisk inverkan på vården."

Fakta

Brobyggarna är ett regionalt utvecklingsprojekt mellan psykiatriförvaltningen och brukarföreningarna.

Mer information

Pia Hultgren, skötare, arbetsgruppen Team 142
0480-843 57