Ny kanslidirektör vid Landstinget i Kalmar län

Pressmeddelande 2013-03-19

Ann-Sofie Dejke har utsetts till ny kanslidirektör vid Landstinget i Kalmar län.

Ann-Sofie Dejke är idag biträdande kommundirektör i Kalmar kommun där hon varit anställd sedan 2005. Hon har också en bakgrund inom Kronofogdemyndigheten och Kriminalvårdsmyndigheten.

Ann-Sofie Dejke, som är 44 år, är utbildad jurist vid Uppsala universitet och har under sina anställningar vid Kronofogdemyndigheten och Kalmar kommun genomgått olika ledarskapsutbildningar.

Hon tillträder sin tjänst 1 augusti i samband med att nuvarande kanslidirektör Anders Roth går i pension.

Mer information

Alf Jönsson, landstingsdirektör
070-698 45 55

Ann-Sofie Dejke, tillträdande kanslidirektör
070-296 80 45