Ny specialistmödravård öppnar i Västervik

Pressmeddelande 2013-11-13

I januari 2014 öppnar en ny specialistmödravård på Familjecentralen i Västervik.

Till den nya enheten kommer samtliga gravida kvinnor i norra länet att kallas för ultraljudsundersökning samt läkarbesök vid komplicerade graviditeter. Med en gemensam ultraljudsenhet vill landstinget öka tillgången till läkare och specialiserad kompetens för de gravida kvinnorna.

– Genom att samla våra ultraljudsbarnmorskor till en mottagning kan vi göra säkrare bedömningar. Därmed minskar antalet besök för de gravida kvinnorna. Med en gemensam specialistmödravård kan vi också samla läkarna för att ta hand om de mer komplicerade graviditeterna, säger Eva Wester som är avdelningschef för mödrahälsovården i norra länet.

Förändringen innebär att de gravida kvinnor som bor i Oskarshamn får resa till Västervik för sin ultraljudsundersökning.

– Vi kommer att försöka samordna ultraljudsundersökning och läkarbesök så att man bara behöver resa en gång. Jag hoppas att våra patienter tycker att det är värt att resa något längre när man vet att man får en säkrare bedömning och högre kvalitet. Dessutom är resorna kostnadsfria när de sker med kollektivtrafik, berättar Eva Wester.

Ultraljudsundersökningar under graviditeten har under senare år ökat i omfattning och undersökningarna har blivit än mer kvalificerade och mer medicinskt tekniskt krävande. Med en samlad ultraljudsverksamhet kan kompetensen och säkerheten behållas. Mödrahälsovården i södra länsdelen arbetar med en liknande organisation som den man avser att införa i norr. Det ser även likartat ut för annan mödrahälsovård i landet.

Mer information

Eva Wester, avdelningschef Mödrahälsovården norr
Telefon: 0490-863 79