Ny strålmaskin invigs på Länssjukhuset

Pressmeddelande 2013-04-22

Idag 22 april inviger Onkologiska kliniken och strålningsfysik en ny strålmaskin för behandling av cancerpatienter.

Med den nya strålmaskinen, den andra på Länssjukhuset, kan strålbehand­ling ges snabbare, vilket gör att fler patienter kan behandlas. Den nya utrustningen gör också att man kan behandla fler diagnoser.

– Vi är väldigt glada över att få en ytterligare strålmaskin till kliniken. Betydligt fler patienter kan nu få behandling på hemmaplan istället för att behöva åka till exempelvis Linköping, säger Magnus Lagerlund, verksamhetschef på Onkologiska kliniken och strålningsfysik.

Investeringen i en ytterligare strålmaskin ligger i linje med den cancerutredning som gjordes 2008 med målet att antalet patienter som skickas till Linköping skulle minska. Genom att börja ge cytostatikabehandling vid Västerviks sjukhus har antalet patienter som rest till Linköping minskat med en tredjedel. Med en andra strålmaskin vid Länssjukhuset i Kalmar tas nästa steg i att ytterligare cancer­patienter får sin strålbehandling i hemlänet.

Den nya strålmaskinen erbjuder även fler stråltyper och en ny form av bild­tagning, vilket gör att man kan använda nya behandlingstekniker.

– Med två strålmaskiner är vi heller inte lika sårbara om vi skulle få tekniska problem med en av dem, säger Stefan Johnsson, biträdande verksamhetschef.

Strålbehandling kan ges före eller efter ett kirurgiskt ingrepp, kombinerat med medicinsk behandling eller som enda behandling av vissa tumörsjukdomar.

Mer information

Magnus Lagerlund, verksamhetschef. Telefon 0480-44 86 57

Stefan Johnsson, bitr verksamhetschef. Telefon 0480- 44 86 58