Ny tidbok på webben förbättrar för länets kvinnor

Pressmeddelande 2013-09-06

Nu kan kvinnor som kallats till gynekologisk cellprovskontroll själva direkt boka om eller av sin tid i e-tjänsten Mina vårdkontakter på 1177.se.

– Den här förändringen har både vi och våra patienter längtat efter, säger områdeschef Marie Veldin Lindgren på Mödrahälsovården Söder.

Varje år kallas närmare 30 000 kvinnor i länet till hälsokontrollen och många av dessa önskar att antingen boka om eller av sin tid.

– Det känns väldigt bra att vi nu kan erbjuda ombokning via webben. Genom att de kan byta sin tid direkt i vår tidbok på ett enkelt och smidigt sätt, hoppas vi att det ska underlätta för dem att komma till oss, säger Marie Veldin Lindgren.

Mödrahälsovården är första verksamhet i landstinget som infört tjänsten webbtidbok. Till samtliga mottagningar går det nu att boka om och av sin tid gynekologisk cellprovskontroll.

- För oss i verksamheterna innebär det att vi nu kan nyttja våra resurser bättre då det blir färre samtal om tidbokningar. En kvinnas ombokning uppdateras direkt i vår tidbok och hon får en bekräftelse på sin nya tid. Detta gör att vi har bättre kontroll och kan planera vår verksamhet utifrån detta. Genom att titta på statistik och bokningsmönster kan vi se när kvinnor vill komma för att ta sitt cellprov och bättre bemanna för att bemöta deras önskemål.

Per Birkerud, landstingets samordnare för Mina vårdkontakter, menar att det här är början på något nytt.

– Förhoppningen är att vi snart kan erbjuda kvinnor som kallas till hälsokontroll med mammografi samma möjlighet till direktbokning och att fler verksamheter kommer igång med att erbjuda att om- och avboka tider online.

Fakta/Nationell ehälsa

Webbtidboken för gynekologisk cellprovskontroll är en del i landstingets satsning på ehälsa som omfattar utvecklingen av invånartjänster.

Invånartjänster bidrar till bättre hälsa och livskvalitet hos allmänheten, genom att erbjuda kvalitetssäkrad information och effektiva verktyg för att hantera sin egen hälsa och vård. De ger förutsättningar till ökad medverkan i vården och bättre överblick över vårdprocesserna. Invånartjänsterna förbättrar också tillgängligheten till vården, och stödjer dessutom valfrihet och flexibilitet i invånarnas val av hälsocentral/läkarmottagning.

Mer information

Marie Veldin Lindgren, Mödrahälsovården
070-288 85 43

Per Birkerud, Informationsenheten
0480-847 38