Ny utredningsenhet vid Västerviks sjukhus

Pressmeddelande 2015-05-25

På måndagen invigdes den kliniska utredningsenheten i anslutning till akutmottagningen vid Västerviks sjukhus.

Vid enheten ska medicinska utredningar med kortast möjliga väntetid ske av patienter med oklar men misstänkt allvarlig bakomliggande orsak. Utredningsenheten tar emot patienter över 18 år på remiss från primärvården. Vid enheten samordnas provtagningar och undersökningar. Syftet är att ställa diagnos för att därefter slussa patienten vidare till rätt specialitet eller tillbaka till primärvården för behandling och uppföljning.

På den kliniska utredningsenheten finns det också platser för personer som är i behov av kort observation, behandling eller utredning med lågt övervakningsbehov. Sex patienter kan observeras upp till 24 timmar.

- Det här är ett bättre alternativ än att patienterna stannar kvar på akutmottagningen alltför länge eller läggs in en kort tid på en vårdavdelning, säger Karl Landergren, verksamhetschef för akutmottagningen vid Västerviks sjukhus.

Den kliniska utredningsenheten som varit igång sedan början av året drivs i projektform till utgången av 2016 med kontinuerlig utvärdering av verksamheten.

Mer information

Karl Landergren, verksamhetschef, akutmottagningen, Västerviks sjukhus
0490-86 929

Eva Engborg Jonasson, samordnare, klinisk utredningsenhet, Västerviks sjukhus
0490-86 485