Nya lokaler för Borgholms hälsocentral

Pressmeddelande 2014-01-31

Måndagen den 3 februari öppnar Borgholms hälsocentral i helt nya lokaler i det nya bostadsområdet Resedan.

Därmed flyttar hälsocentralen ut från det gamla sjukhuset som stod klart för 90 år sedan, 1924. De gamla lokalerna har trots anpassningar under årens lopp blivit omoderna och är inte anpassade för dagens primärvårdsuppdrag.

Med nybygget får personalen och de listade vid hälsocentralen inte bara fräscha lokaler, Borgholmsborna får också en familjecentral med både barnhälsovård och mödravård som den kommunala öppna förskolan och socialsekreterare. Totalt är ytan på 2 416 kvadratmeter

- Våra patienter kommer att märka att det är mer ändamålsenliga lokaler. Patientsäkerheten kommer att förbättras avsevärt. För personalen erbjuds en helt annan arbetsmiljö, säger verksamhetschef Avin Jakoub.

Under åren har verksamheten vid hälsocentralerna i länet genomgått förändringar. Olika specialistsköterskemottagningar kommit till, exempelvis diabetesmottagning, livsstilsmottagning och mottagning för astma/kolsjukdom. Andra verksamheter som tillkommit i primärvårdens uppdrag är psykologmottagning, fotvårdsterapeut och asylmottagning. För att klara alla verksamheter och samtidigt erbjuda både god patientsäkerhet och arbetsmiljö har nya lokaler varit nödvändiga.

Borgholms hälsocentral har jourverksamhet för hela Öland. Inte minst under midsommartid innebär det en stor belastning då det också är öppet dygnet runt.

I anslutning till hälsocentralen kommer också distriktsrehabiliteringen att ha sina lokaler.

Tillsammans med Färjestadens hälsocentral som flyttade in i nya lokaler i höstas har Borgholm de modernaste lokalerna i länet.

Borgholms Energi AB har byggt och äger lokalerna. Landstinget har ett hyreskontrakt på 25 år.

Mer information

Avin Jakoub, verksamhetschef, Borgholms hälsocentral
070-544 55 83