Nya moderna PCI-laboratorier står klara

Pressmeddelande 2013-06-19

Två nya PCI-laboratorier är redo att tas i bruk på Länssjukhuset i Kalmar.

Det ena är helt nytt medan det andra är det gamla som genomgått en omfattande uppgradering som i praktiken lett till ett helt nytt laboratorium.

Med investeringen blir det ena rummet en fullständigt modern operationsmiljö avseende ventilation och sterilitet. Detta gör det möjligt till operera in både pacemaker som defibrillator.

Den gamla utrustningen för kranskärlsröntgen togs i drift 2000 och hittills har 15 000 undersökningar utförts. 2003 började man på Länssjukhuset i Kalmar också att utföra ballongvidgningar för patienter med akut hjärtinfarkt. Hittills har 6 500 sådana behandlingar utförts. Vid ballongvidgning förs en ballong in i det förträngda kärlet, när den blåses upp vidgas kärlen.

Med de nya laboratorierna finns nu också en möjlighet att i framtiden kunna behandla patienter med nya hjärtklaffar via kärlen i ljumsken. Något som i dag sker inom regionsjukvården. Den nya utrustningen medför också en avsevärt lägre strålningsdos för patienterna.

Från manöverrummet har personalen full uppsikt över båda laboratorierna och kan diagnostisera bilder i direkt anslutning. Laboratoriet med operationsmiljö har samma höga hygienkrav som centraloperation, allt för att undvika att patienten drabbas av en postoperativ infektion. Lokalerna utformning tillsammans med personalens hygienrutiner ska borga för detta.

Det var i mars 2011 som landstingsstyrelsen gav klartecken för projektering av det nya PCI-laboratoriet och en uppgradering av det gamla. Byggstart skedde i september 2012 och har pågått i etapper för att inte störa den ordinarie verksamheten. Totalt har därför bygget tagit åtta månader, helt inom tidsplan och budget. Kostnaden inklusive utrustning är cirka 33 miljoner kronor.

Mer information

Daniel Enwide, byggprojektledare
0480-840 75

Susanna Köhlin, funktionsplanerare
0480-818 46

Johan Rosenqvist, sjukhuschef
0480-44 81 06