Nytt stöd vid psykisk funktionsnedsättning

Pressmeddelande 2013-01-08

Sedan slutet av förra året finns inom Landstinget i Kalmar län och länets kommuner en ny funktion för stöd till personer med allvarlig psykisk ohälsa.

Den som är över 18 år och lider av psykisk ohälsa som är eller kan tänkas bli långvarig kan få en Case Manager ­- en samordnare - för att underlätta vardagen och kontakterna med olika myndigheter och aktörer. En CM-person ska hjälpa till att reda ut det som är svårt och ta hjälp av andra. Case Managern kan också fungera som ett stöd för anhöriga och vänner genom att ge avlastning i vissa frågor och tillföra professionell kompetens.

Bakgrunden är att det visat sig svårt att samordna insatser och stöd från olika aktörer för många personer med omfattande psykisk ohälsa och problem att klara vardagen.

2010 antog därför landstinget och länets kommuner en ny modell för att skapa ett sammanhållet stöd kring denna grupp. Utbildningar startade 2011 av Case Managers och i november förra året kunde verksamheten dra igång. Målet är att det ska finnas 120 utbildade Case Managers vid årsskiftet 2013/2014.

Case Manager är kostnadsfritt för dem som efter förfrågan anses ha behov.

Mer information

Gunnel Nilsson, projektledare, Landstinget i Kalmar län 0480-847 08

Britt Karlsson, projektledare för länets kommuner 0491-291 22