Omlistning när Sensia i Hultsfred stänger

Pressmeddelande 2013-06-26

Sensias vårdcentral i Hultsfred håller bara öppet veckan ut. Samtliga 2 300 listade kommer därefter att listas om till närmaste vårdenhet.

Landstinget hade på onsdagen kontakt med konkursförvaltaren för att informera sig om dennes arbete i samband med Sensias konkurs. I Kalmar län har företaget mottagningar i Hultsfred och Kalmar.

I Hultsfred kommer mottagningen att stänga fredagen 28 juni. Samtliga 2 300 personer som varit listade vid vårdcentralen kommer att listas vid den hälsocentral som ligger närmast folkbokföringsadressen. Landstinget har ett sistahandsansvar för vården som innebär att samtliga invånare alltid är garanterade en hälsocentral att vända sig till. Den snabbt förändrade situationen i Hultsfred kan innebära en viss påfrestning på landstingets primärvård.

Samtliga berörda personer kommer i början av nästa vecka att få ett brev från landstinget med information om vid vilken hälsocentral de listats. Möjligheten att aktivt lista sig vid någon annan hälsovalsenhet finns alltid.

I Kalmar har konkursförvaltaren för avsikt att driva verksamheten vidare till den 31 juli samtidigt som olika alternativ prövas. Under den tiden fortsätter också hälsovalsavtalet med vårdcentralen att löpa. Mottagningen kommer att hålla öppet som vanligt och ta emot patienter. Vid Sensia i Kalmar har 7 800 personer varit listade.

Mer information

Sofia Barakat, chef, Enheten för Folkhälsa och Hälsoval, Landstinget i Kalmar län
070-201 23 99