Öron-, näs- och halskliniken i Kalmar bäst i Sverige

Pressmeddelande 2013-05-29

Öron-, näs- och halskliniken på Länssjukhuset i Kalmar har Sveriges bästa utbildningsklimat.

Under de nationella öron-, näs- och halsdagarna i Lund förra veckan tog man emot pris för detta.

- Vi har systematiskt arbetat för att skapa goda förutsättningar till utbildning. Eftersom vi under de senaste åren har utbildat många ST-läkare har vi skapat ett tydligt program för utbildningen. Och det här är en bekräftelse på att det arbete vi gjort har varit bra, säger klinikens verksamhetschef Karl Steensland.

Priset delas ut av underläkarföreningen Otoliten, som är en underläkarsektion till Svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi. Otoliten har rådgjort med SPUR, en läkarledd verksamhet som inspekterar ST-utbildande enheter. En inspektion består av utvärderingsenkäter till ST-läkare, chefer, handledare och studierektorer följt av intervjuer och granskning på plats av två SPUR-inspektörer. Fina resultat i dessa inspektioner ligger till grund för utmärkelsen.

Mer information

Karl Steensland, verksamhetschef, Öron-, näs- och halskliniken
Telefon: 070 – 751 05 04