Onödig strålning efter patientförväxling

Pressmeddelande 2013-04-12

Två patienter vid Länssjukhuset i Kalmar har fått onödig bestrålning på grund av en förväxling.

Händelsen inträffade när de båda patienterna skulle genomgå datortomografiundersökning vid radiologiska kliniken inför kommande strålbehandling. En vecka senare vid en simulering inför strålbehandlingen, det tillfälle då strålfält med mera ställs in, upptäcktes förväxlingen.

Som följd av misstaget tvingades båda patienterna till nya datortomografier, något som innebar en större stråldos än som hade varit nödvändigt.

Händelsen har anmälts till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Mer information

Stefan Johnsson, chefsfysiker, Landstinget i Kalmar län
0480-44 86 58

Magnus Persson, verksamhetschef, radiologiska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar
0480-813 38