Oskarshamn årets strokeenhet

Pressmeddelande 2013-10-03

Strokeenheten vid Oskarshamns sjukhus har utsetts till ”Årets Strokeenhet 2012”.

Bakom utmärkelsen står styrgruppen för Riks-Stroke som varje år gör en värdering av strokevården i landet.

Riks-Stroke är ett kvalitetsregister med syfte att bidra till att strokevården håller hög och jämn kvalitet i hela landet. Riks-Stroke är unikt bland kvalitetsregistren eftersom det innehåller en kombination av uppgifter om vård och omhändertagande, boende, patientens upplevelser både under akutskedet samt efter tre och tolv månader efter insjuknandet.

Riks-Stroke har funnits sedan 1994 och varje år registreras cirka 25 000 insjuknanden i Riks-Stroke. Alla svenska sjukhus som vårdar strokepatienter i akutskedet deltar i registreringen. Under den tid som Riks-Stroke har funnits, har kvaliteten på svensk strokevård förbättrats markant. Men fortfarande finns det mycket att göra för att vården skall hålla en jämn och hög nivå på alla sjukhus i landet.

I dagarna kommer den senaste årsrapporten ut som beskriver strokevården i Sverige på de olika sjukhusen. Det är den rapporten som ligger till grund för bedömningen "Årets Stroke-enhet 2012".

Vid sidan av att Oskarshamn utsetts till Årets strokeenhet får ytterligare fem sjukhus ett omnämnande för "God strokevård". Bland dessa återfinns Västerviks sjukhus. De övriga är Hässleholm, Hudiksvall, Värnamo och Norrtälje.

Både Oskarshamns och Västerviks sjukhus har tidigare varit uppmärksammade av Riks-Stroke. Både 2010 och 2011 fick Oskarshamn ett omnämnande. Västervik fick ett omnämnade 2009.

- Det här är oerhört glädjande och ett kvitto för ett långsiktigt och målmedvetet arbete, inte bara på vår klinik utan också i samarbete med andra kliniker, säger Petra Hinnen, verksamhetschef för medicinkliniken i Oskarshamn.

Strokevården är en av landstingets prioriterade processer sedan flera år tillbaka. Under den tiden har de medicinska kvalitetsresultaten förbättrats, exempelvis har tiden till trombolysbehandling vid stroke kortats avsevärt vid länets sjukhus.

Mer information

Petra Hinnen, verksamhetschef, medicinkliniken, Oskarshamns sjukhus
072-221 50 42