Oskarshamns sjukhus bäst i Sverige igen

Pressmeddelande 2015-01-14

Oskarshamn sjukhus är landets bästa sjukhus 2014 i en jämförelse med andra mindre akutsjukhus. Den rankingen gör tidningen Dagens Medicin.

 Det är andra gången som sjukhuset får utmärkelsen. Man utsågs till "Bästa sjukhus 2012", första gången tidningen rankade landets sjukhus. Och 2013 blev man näst bästa sjukhus.

- Det är oerhört glädjande att få detta pris igen, det är en bekräftelse på all den kraft och vilja som finns hos våra medarbetare att göra ett bra jobb med god kvalitet, säger sjukhuschef Bente Transö.

Även Länssjukhuset i Kalmar hamnar i år på tio-i-topplistan bland de mellanstora sjukhusen i landet. Det är första gången som länssjukhuset placerar sig på denna lista, vilket innebär att resultaten har förbättrats även här. Länssjukhuset i Kalmar hamnar som nummer sju av de mellanstora sjukhusen.

Det är i det senaste numret av Dagens Medicin som kommer ut i dag som "Bästa sjukhus" utses i tre olika klasser: universitetssjukhus mellanstora sjukhus med förlossningsverksamhet och mindre sjukhus utan förlossning.

Det är i den sistnämnda kategorin som Oskarshamns sjukhus utsetts till landets bästa. För att ranka sjukhusen har tidningen jämfört ett 50-tal olika parametrar och mått som hämtas från officiell statistik. En stor del av underlaget kommer från Öppna jämförelser, men i bedömningen finns även en lång rad annan data om väntetider på akuten, uppfyllelse av vårdgarantin, synpunkter från patienterna, hygien och överbeläggningar.

Det som väger tyngst och där Oskarshamns sjukhus placerar sig som etta är den medicinska kvaliteten. Exempelvis läggs stor vikt vid cancer, strokesjukvård, hjärtsjukvård och ortopedi. Oskarshamns sjukhus uppvisar bra resultat inom främst ortopedi och strokesjukvård.

Just när det gäller strokesjukvården har Oskarshamns sjukhus belönats tidigare. I höstas fick man ett hedersomnämnande för "god strokevård 2013" av kvalitetsregistret Riks-Stroke. 2012 utsågs Oskarshamns sjukhus till årets strokeenhet. Tidigare har Oskarshamn också fått hedersomnämnanden både 2010 och 2011.

När det gäller patientåsikter så är det Nationella patientenkäten som ligger till grund för bedömningen. Här noterar Oskarshamns sjukhus de bästa resultaten av de jämförbara sjukhusen. I bedömningen av väntetider på akuten och hygien hamnar Oskarshamn tvåa.

- Vi gläds idag åt den fina utmärkelsen och kommer att fortsätta arbeta målfokuserat för att förbättra våra resultat ytterligare för våra patienter, säger Bente Transö.

Mer information

Bente Transö, sjukhuschef
070-355 56 48