Oskarshamns sjukhus bäst i Sverige

Pressmeddelande 2013-01-16

Oskarshamns sjukhus är landets bästa i en jämförelse med 22 andra akutsjukhus utan förlossningsverksamhet. Den rankingen gör tidningen Dagens Medicin.

Det är framför allt den medicinska kvaliteten som placerar Oskarshamn i topp.

- Det är oerhört glädjande att få denna utmärkelse, det är en bekräftelse på den kraft och vilja som finns hos våra medarbetare att göra ett bra jobb med god kvalitet, säger sjukhuschef Bibi Hidén.

Det är i det senaste numret som kommer ut i dag som Dagens Medicin utser "Bästa sjukhus" i tre olika klasser: universitetssjukhus (7 sjukhus), sjukhus med förlossning (36 sjukhus) och övriga akutsjukhus (23 sjukhus).

Det är i den sistnämnda kategorin som Oskarshamns sjukhus utsetts till landets bästa. För att ranka sjukhusen har tidningen jämfört ett 70-tal olika parametrar och mått inom fyra olika områden: medicinsk kvalitet, uppfyllelse av vårdgarantin, patienternas åsikter och vårdrelaterade infektioner samt klädregler.

Det som väger tyngst och där Oskarshamns sjukhus placerar sig som etta är den medicinska kvaliteten. Exempelvis läggs stor vikt vid cancer, strokesjukvård, hjärtsjukvård och ortopedi. Underlaget för bedömningen kommer från SKL:s senaste Öppna jämförelser där man utvärderat hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Oskarshamns sjukhus uppvisar bra resultat inom främst höftproteskirurgi, stroke och hjärtinfarktvård.

Hur väl sjukhusen lyckas uppfylla vårdgarantin väger näst tyngst i tidningens ranking. Jämförelsen bygger på resultaten från januari till och med oktober månad 2012.

När det gäller patientåsikter så är det resultat från den Nationella patientenkäten som ligger till grund för bedömningen.

Slutligen har tidningen jämfört förekomsten av vårdrelaterade infektioner mellan sjukhusen samt hur väl man följt klädreglerna i 2012 års mätningar.

- Sjukhuset har en god vana att hantera förändrande förutsättningar vilket har stärkt sammanhållningen och samverkan inom verksamheten. Vi gläds idag åt den fina utmärkelsen och kommer att fortsätta arbeta målfokuserat för att förbättra våra resultat ytterligare för våra patienter, säger Bibi Hidén.

Ett sådant exempel är trombolyskedjan där väntetiden till behandling för strokepatienter kortats med mer än en timme bara på några år genom ett målmedvetet systematiskt arbete.

På fredag kommer Dagens Medicin till Oskarshamns sjukhus för att dela ut priset.

Mer information

Bibi Hidén, sjukhuschef 072-232 21 39

Läs mer i Dagens Medicin