Oskarshamns sjukhus miljöcertifierat

Pressmeddelande 2013-06-18

Som första sjukhus i länet har Oskarshamns sjukhus miljöcertifierats.

2007 inledde landsting arbetet med att miljödiplomera olika verksamheter, vilket är ett internt arbete och bedöms också internt.

Att Oskarshamns sjukhus miljöcertifierats utifrån ISO 14001 innebär att externa miljörevisorer besökt sjukhuset och gått igenom att det uppnår de krav som ställts. Vad det handlar om är att miljöarbetet ständigt finns med i vardagen, från högsta ledning ner till de enskilda avdelningar och att alla går åt samma håll med en gemensam strategi.

- I ledningsgruppen har vi haft kontinuerliga genomgångar av våra miljömål och de aktiviteter som krävs för att nå resultat. Det har vi förankrat bland medarbetarna via våra avdelningschefer och inte minst våra engagerade miljöombud, säger sjukhuschef Bibi Hidén, som är övertygad om att certifieringen har betydelse för sjukhuset då miljöarbetet går i linje med den vårdkvalitet som erbjuds.

- I en konkurrensutsatt bransch som exempelvis vid försäljning av vård är det numera en stor fördel att verksamheten är miljöcertifierade. Det gör att vi står oss väl i förhållande till andra verksamheter när upphandling ska ske.

Oskarhamns sjukhus erbjuder sedan flera år ortopedioperationer, något som bland annat Region Gotland köpt.

Bibi Hidén lyfter också fram landstingets miljöstrateg Liselott Sjöholm som varit med i arbetet kring miljöcertifieringen.

- Det har varit ett oerhört engagemang på hela sjukhuset i det här arbetet, intygar Liselott Sjöholm.

Hon pekar på att ett av målen i landstingets miljöplan nu uppfyllts. Enligt planen skulle ett av länets sjukhus certifieras senast 2013. I den nya miljöplanen för 2014-2017 som håller på att arbetas fram finns förslag om att ännu ett sjukhus ska miljöcertifieras, Västerviks sjukhus.

Mer information

Bibi Hidén, sjukhuschef
0491-78 23 64

Liselott Sjöholm, miljöstrateg
0480-841 71