Överföring av patientuppgifter ses över

Pressmeddelande 2015-11-30

Uppgifter kring utskrivningsklara patienter överfördes på ett felaktigt sätt mellan landstinget och en kommun i länet för en vecka sedan.

Normalt sett överförs uppgifter från sjukvården till hemkommunen via ett gemensamt IT-system, Cosmic Link. Uppgifterna garanterar ett säkert vårdmottagande när patienten kommer hem från sjukhuset. När systemet inte fungerade överfördes istället uppgifterna direkt till ansvariga vid kommunens omsorgsförvaltning från landstingets IT-förvaltning.

- Syftet från vår sida var gott, att det skulle underlätta när det gäller mottagandet av patienterna. Men det skedde på ett felaktigt sätt och detta ser vi allvarligt på, säger Eva Järvholm, t f IT-direktör.

Landstinget i Kalmar län har skyndsamt startat en intern utredning för att få klarhet i händelseförloppet och för att se över reservrutinerna så att en liknande händelse inte ska kunna inträffa igen.

Mer information

Eva Järvholm, t f IT-direktör
0491-78 21 81