Patient fick fel radioaktivt läkemedel

Pressmeddelande 2012-12-07

Landstinget har gjort en anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten sedan en patient fått fel typ av radioaktivt läkemedel i samband med en undersökning.

Händelsen inträffade i samband med en nuklearmedicinsk undersökning på Länssjukhuset i Kalmar den 6 december 2012.

Misstaget upptäcktes omedelbart och en ny undersökning med korrekt radioaktivt läkemedel kunde genomföras strax efteråt.

Tillbudet hanterades i enlighet med sjukhusets rutiner och anmälan om händelsen har skett till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Den extra stråldosen patienten fick till följd av feladministreringen är mycket liten och risken för komplikationer bedöms vara försumbar.

Mer information

Mattias Nickel, sjukhusfysiker Medicinsk Strålningsfysik 0480-44 87 34

Lars Brudin, medicinsk ansvarig Fysiologiska kliniken, 0480-816 46