Patienterna kan hantera sjukintygen själv

Pressmeddelande 2013-12-04

Landstinget i Kalmar län är först i Sverige med att erbjuda patienterna att själva hantera sina elektroniska läkarintyg för sjukskrivning.

Patienterna kan nu få möjlighet att läsa, skriva ut, spara och skicka vidare sina sjukintyg elektroniskt till Försäkringskassan via "Mina intyg" i Mina vårdkontakter (1177 Vårdguidens e-tjänster).

Sedan 2011 har landstingets läkare haft möjlighet att skicka intyg elektroniskt till Försäkringskassan. Förutom att man nu kan nå dessa intyg i Mina vårdkontakter innebär förändringen också att patienten kan nå intygen via Försäkringskassans Mina sidor. Detta gör det snabbt, enkelt och säkert för patienten vid exempelvis en ansökan om sjukpenning via webben.

Erbjudande till patienterna att själva hantera sina elektroniska sjukintyg är en del av landstingets arbete att kontinuerligt effektivisera sjukskrivningsprocessen. Ett förbättringsarbete inom ramen för en överenskommelse som finns mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att utveckla sjukskrivningsprocessen. Syftet är att förenkla hanteringen av läkarintyg, bidra till ökad kvalitet och samtidigt förbättra stödet för inblandade parter, såsom patient, läkare och annan sjukvårdspersonal samt handläggare hos Försäkringskassan.

Mer information

Emma Allgren, projektledare, Införande av intygstjänst
0480-847 05