Patientsäkerhetsarbetet på högsta nivå

Pressmeddelande 2014-06-09

Landstinget i Kalmar län ligger nu på allra högsta nivå när det gäller patientsäkerhetsarbetet.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i dagarna publicerat resultaten av en årlig nationell bedömning av landstingens patientsäkerhetsarbete. Av resultaten framgår att Landstinget i Kalmar län tillsammans med landstingen i Jönköping, Värmland och Västerbotten är de enda som nu nått upp till nivå fem, vilket är den allra högsta nivån.

- Jag är oerhört stolt över resultatet och alla medarbetares insatser. Det är ett kvitto på att vårt fokus på att erbjuda våra invånare Sveriges bästa kvalitet och säkraste hälso- och sjukvård genom att arbeta systematiskt och med tydliga mål har gett resultat. Men samtidigt kan vi inte luta oss tillbaka och känna oss nöjda. Vi måste ha målet att ingen patient ska skadas i vården och vi behöver ständigt arbeta med förbättringar för att göra vården så säker som möjligt, säger landstingsdirektör Alf Jönsson.

Några av de viktigaste resultaten som uppnåtts inom patientsäkerhetsområdet i landstinget under 2013 har varit införandet av systematiserad egenkontroll, introduktion av infektionsverktyget samt förbättrade resultat beträffande trycksår, vårdrelaterade infektioner och läkemedelsanvändning. Samtliga vårdområden har arbetat utifrån en handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet genom landstingets strategi med systematiskt förbättringsarbete: Varje dag lite bättre – kraften hos många!

Fakta/Patientsäkerhetsarbete

SKL gör sin värdering av patientsäkerhetsarbetet utifrån nivåerna 1 till 5, där 5 är högsta nivå. Får att nå dit krävs att landstinget/regionen arbetar långsiktigt och systematiskt i tillämpning av angreppssätt på många områden. Mål och strategier finns kopplat till resultat och angreppssätt. Resultat och angreppssätt redovisas med koppling till mål och strategier. Flera resultat redovisas utifrån en fördjupad analys. Landstingens analyser pekar på resultat som en följd av tillämpning av redovisade angreppssätt inom flera områden.

Mer information

Alf Jönsson, landstingsdirektör
070-698 45 55